Ξενάγηση στο σχολείο μας

Το νηπιαγωγείο

Το νηπιαγωγείο

Μια μικρή φωτογραφική ξενάγηση στους χώρους του σχολείου