Η Γλώσσα και τα μαθηματικά στο νηπιαγωγείο

glossaΓλώσσα στο νηπιαγωγείο
Οι παρακάτω δραστηριότητες δεν είναι τίποτε περισσότερο από μια πολύ σύντομη πρόταση, ενδεικτική ωστόσο των άπειρων ευκαιριών που προσφέρονται  στη νηπιαγωγό για να μετατρέψει ένα οποιαδήποτε συμβάν σε αναγνωστικό γεγονός με ευεργετικά αποτελέσματα για την κατάκτηση του γραπτού λόγου. Τα παιδιά που έρχονται σε επαφή με τη γραπτή γλώσσα μέσα από καταστάσεις με νόημα και ενδιαφέρον, ακόμη και αν δεν κατορθώσουν να μάθουν να διαβάζουν, σίγουρα καταλαβαίνουν ένα πράγμα: η εκμάθηση ανάγνωσης εκτός από απαραίτητη για τη ζωή μπορεί να είναι συγχρόνως και ?διασκεδαστική.(Γιαννικοπούλου Α.,2001)

3__4Μαθηματικά στο νηπιαγωγείο

Η μαθηματική εκπαίδευση στα μικρά παιδιά επκεντρώνεται στο να αντιληφθούν ότι τα μαθηματικά συμβάλλουν στην επίλυση καθημερινών προβλημάτων. Στο νηπιαγωγείο τα παιδιά καλούνται να επιλύσουν προβλήματα τα οποία κεντρίζουν το ενδιαφέρον τους, έχουν νόημα γι΄αυτά και με βιωματικό χαρακτήρα. Δίνοντας την πρόκληση να σκεφτούν πάνω σε καταστάσεις της καθημερινής ζωής και με συγκεκριμένους στόχους αντιλαμβάνονται τα μαθηματικά ως μέσο επίλυσης των προβλημάτων και τους δίνεται το κίνητρο να θελήσουν να συμμετάσχουν ενεργά στην κατάκτησή τους.(Οδηγός νηπιαγωγού 2006)
Κατά τη διαδικασία επίλυσης προβλημάτων, ομαδικά καί ατομικά, τα παιδιά αναπτύσσουν ειδικές ικανότητες όπως να  συγκρίνουν και να συσχετίζουν αντικείμενα, να αντιλαμβάνο­νται κάποιες ιδιότητες, σχέσεις  και συνδυασμούς και τέλος να μετρούν και να αναγνωρίζουν απλά σχήματα στο περιβάλλον.(Δ.Ε.Π.Π.Σ 2003)

Website Pin Facebook Twitter Myspace Friendfeed Technorati del.icio.us Digg Google StumbleUpon Premium Responsive

No comments

Leave a Reply


+ 8 = 11